TDK munka

Laboratóriumi Medicina Intézet
TDK pályamunka és diplomamunka címek

TDK felelős: Dr. Zilahi Erika tudományos munkatárs
e-mail: zilahi.erika@med.unideb.hu, fax: 417-631, tel: 340-006 vagy 56559
A TDK-DE KK hivatalos honlapja: www.tdk.med.unideb.hu

 • A téma címe:
  Thrombotikus és inflammatórikus stimulusok hatása a thrombocyta-aktivációra
  Témavezető: Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár
 • A téma címe:
  Thrombin képződés vizsgálata AML-ben
  Témavezető: Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár
 • A téma címe:
  A cirrhosishoz társuló infekciók kimutatására és előrejelzésére alkalmas biomarkerek azonosítása és vizsgálata
  Témavezető: Dr. Antal-Szalmás Péter egyetemi docens
 • A téma címe:
  Új és ismert autoantitestek vizsgálata autoimmun illetve immunmediált megbetegedésekben
  Témavezető: Dr. Antal-Szalmás Péter egyetemi docens
 • A téma címe:
  Súlyos öröklött betegségek molekuláris genetikai vizsgálata
  Témavezető: Dr. Balogh István egyetemi docens
 • A téma címe:
  FXIII-A felhasználása minimális reziduális betegség detektálására akut limfoid leukémiában
  Témavezető: Dr. Hevessy Zsuzsanna egyetemi docens
 • A téma címe:
  Osteoporosis laboratóriumi diagnosztikája
  Témavezető: Dr. Bhattoa Harjit Pal egyetemi docens
 • A téma címe:
  Csontanyagcsere vizsgálatok arthritis psoriaticaban szenvedő betegekben
  Témavezető: Dr. Bhattoa Harjit Pal egyetemi docens
 • A téma címe:
  Csontanyagcsere vizsgálatok traumatológiai ellátásban
  Témavezető: Dr. Bhattoa Harjit Pal egyetemi docens
 • A téma címe:
  Citogenetikai eltérések infertilitásban
  Témavezető: Dr. Ujfalusi Anikó egyetemi adjunktus
 • A téma címe:
  t(12;21) pozitív gyermekkori akut lymphoblastos leukemia genetikai vizsgálatai
  Témavezető: Dr. Ujfalusi Anikó egyetemi adjunktus
 • A téma címe:
  APTI reagensek összehasonlító vizsgálata különböző betegcsoportokban
  Témavezető: Dr. Kerényi Adrienne egyetemi adjunktus
 • A téma címe:
  MikroRNS expresszió vizsgálata szeptikus kórképekben
  Témavezető: Dr. Nagy Béla egyetemi adjunktus
 • A téma címe:
  A szérum humán epididymis protein 4 (HE4) vizsgálata cisztás fibrózisos betegek állapotának nyomonkövetésében
  Témavezető: Dr. Nagy Béla egyetemi adjunktus
 • A téma címe:
  MikroRNS-ek vizsgálata autoimmun kórképekben
  Témavezető: Dr. Zilahi Erika tudományos munkatárs
 • A téma címe:
  HLA-lókuszok (I. és II. osztály) alléljainak szerepe az autoimmun kórképek genetikai meghatározottságában
  Témavezető: Dr. Zilahi Erika tudományos munkatárs
 • A téma címe:
  Silent mutation in the FBN1 gene in suspected Marfan syndrome patients: proving pathogenicity
  Témavezető: Dr. Koczok Katalin egyetemi tanársegéd
 • A téma címe:
  HLA-B27 antigén meghatározására szolgáló áramlási citometriás módszerek összehasonlítása
  Témavezető: Dr. Baráth Sándor egyetemi tanársegéd
 • A téma címe:
  Fagocita aktiváció kezdeti lépéseinek vizsgálata IngoFlow kit segítségével
  Témavezető: Dr. Baráth Sándor egyetemi tanársegéd
 • A téma címe:
  Az anti-neutrofil citoplazmatikus antitest mintázatok azonosítására
  alkalmas EuroPattern automatizált fluoreszcens mikroszkóp és
  mintázat-felismerő szoftver összehasonlítása a hagyományos kiértékeléssel
  Témavezető: Dr. Nagy Gábor egyetemi tanársegéd
 • A téma címe:
  Cardiovascularis rizikó becslése laboratóriumi módszerekkel
  Témavezető:  V. Oláh Anna, tudományos főmunkatárs