Publikációk magyar nyelven

1978

Maródi, L., Mikó, T., Hársfalvi, J., Halmy, M.: Xantogranuloma juvenile. Orvosi Hetilap 119, 1911-1914 (1978)

 

1980

Muszbek L.: Haemostasis diagnosztikai laboratórium. Laboratóriumi Diagnosztika, 7, 56-62 (1980)

 

1981

Dalmi, L., Hajdú, P., Muszbek, L.: Aktin-ellenes antitest kimutatása komplement fixációval krónikus aktiv hepatitisben. Orvosi Hetilap  47, 2893-2894 (1981)

 

1982

Fésüs, L.: A Transzglutaminázok patobiokémiai jelentősége. Biokémia 6, 1-11 (1982)

 

1983

Ozsvári, Zs., Muszbek, L.: Manuális technikák, fotoelektromechanikus és fotoelektromos koagulométerek összehasonlító vizsgálata. Laboratóriumi Diagnosztika 10, 12-15 (1983)

Muszbek, L.: Szubjektiv gondolatok és szerény tapasztalatok a patobiokémia oktatásáról. Biokémia 7, 12-21 (1983)

Hársfalvi, J., Ozsvári, Zs.: Reanal aktivált parciális thromboplasztin reagens összehasonlító vizgálata. Laboratóriumi  Diagnosztika 10 (2), 57-60 (1983)

Fésüs, L.: A prostacyclin hatása a thrombocyta funkciókra. Korányi  Társaság Tudományos Ülései 17, 188-194 (1983)

 

1984

Haramura, G., Hársfalvi, J., Fésüs, L.: Egyszerű módszer Centrifichem pipettor pontosságának és a mért térfogat valósságának ellenőrzésére. Laboratóriumi Diagnosztika 11(1), 26-29 (1984)

 

1985

Török, O., Szabó, M., Fésüs, L., Muszbek, L., Harsányi, A., Szokol, M., Papp, Z.: Adatok a Duchenne izomdystrophia diagnosztikájához. Magyar Nőorvosok Lapja 48, 202-205 (1985)

Balázs, J., Ozsvári, Zs., Tornai, I., Hársfalvi, J., Muszbek, L.: Elektroimmunodiffuzióval és ELISA módszerrel történő FVIIIR:Ag meghatározások összehasonlító vizsgálata. Laboratóriumi Diagnosztika 12, 179-182 (1985)

Muszbek, L., Ádány, R.: A vérlemezkék biológiai funkciói, a trombocita aktiváció. Magyar Belorvosi Archivum 20, 85-104 (1985)

Muszbek, L.: A tizenharmadik véralvadási faktor. Tudomány 1, 36-41 (1985)

Ádány, R.: A LEUTHROMB (REANAL) thrombocyta és fehérjvérsejt számláló oldat összehasonlító vizsgálata. Laboratóriumi  Diagnosztika 12, 18-21 (1985)

 

1987

Makay, A., Kiss, Cs., Bobok, I., Horváth, A.: Terápiás nehézségek a haemostasis összetett zavarával járó systemás lupus erythematosusos (SLE) betegünk esetében. Gyermekgyógyászat 38, 287-290 (1987)

Mátyus, J., Kárpáti, I., Ádány, R., Kakuk, Gy.: Cefalosporin antibiotikumok okozta vérzések uraemiás betegekben Orvosi Hetilap 128, 2141-2143 (1987)

 

1988

Ádány, R., Erdei, J., Veress, O.: Hyperlipaemiás és hyperproteinaemiás szérumminták lángfotometriás és direkt potenciomteriás módszerekkel nyert nátrium és kálium értékeinek összehasonlító vizsgálata. Laboratóriumi  Diagnosztika 15, 22-26 (1988)

Ádány, R., Kiss, A., Kappelmayer, J., Muszbek, L.: A véralvadás XIII-as faktora a monocyta/macrophag sejtvonalban. Laboratóriumi  Diagnosztika 15, 91-95 (1988)

Horváth, A., Frendl, Gy., Soltész, P., Muszbek, L.: Citrátos vér aktivált parciális tromboplasztin idő: új automatizált teszt a heparin kezelés monitorozására. Laboratóriumi  Diagnosztika 15, 222-226 (1988)

Boda, Z., Muszbek, L., Hársfalvi, J., Tóth, L., Pfliegler, Gy., Tornai, I., Rák, K.: FXIII (fibrin stabilizáló faktor, Laki-Lóránd-faktor)-hiány esete. Orvosi Hetilap 129, 2199-2202 (1988)

Polgár, J., Muszbek, L.: Plazma faktor XIII meghatározás lehetőségei különös tekintettel az új UV kinetikus módszerre. Laboratóriumi Diagnosztika 15, 227-230 (1988)

Horváth, A., Szalóki, J., Szabó, K., Muszbek, L.: Fibrin monomerek meghatározására szoláló laboratóriumi tesztek összehasonlitó vizsgálata. Laboratóriumi Diagnosztika 15, 217-221 (1988)

 

1990

Nagy Gy., Kappelmayer, J.: Lipid anyagcsere vizsgálatok gesztációs diabeteszben. Magyar Nőorvosok Lapja, 52: 211-216, 1989

Szolnoki, E., Kappelmayer, J., Berényi, E.: Heterozygota I. típusú protein C deficiencia halmozott családi előfordulása. Magyar Belorvosi Archívum 43, 221-225 (1990)

 

1991

Soltész, P., Sonkoly, I., Kiss, E., Horváth, A.R., Szegedi, Gy.: Lupus antikoaguláns és kardiolipin ellenes antitestek összehasonlító vizsgálata. Magyar Belorvosi  Archívum 44, 149-154 (1991)

Ádány, R., Iozzo, V.: Kvantitatív polimeráz láncreakció gének metilációs állapotának vizsgálatára. Laboratóriumi  Diagnosztika 18, 253-255 (1991)

 

1992

Mechler, F., Molnár, M., Diószeghy, P., Ádány, R.: A dystrophin immunhisztokémiai kimutatásának jelentősége a muscularis dystrophiák diagnosztikájában. Ideggyógyászati  Szemle 45, 295-300 (1992)

Hatvani, J., Sidhom, G., Újhelyi, L., Kakuk, Gy., Muszbek, L.: Lipid paraméterek vizsgálata krónikusan hemodializált vesebetegeknél. Laboratóriumi  Diagnosztika 19, 17-20, (1992)

Horváth, A.R., Muszbek, L.: A disszeminált intravascularis coagulatio laboratóriumi diagnózisa. Lege Artis Medicinae  2, 624-628 (1992)

Horváth, A., Muszbek, L.: A haemostasis laboratóriumi diagnosztikája. Laboratóriumi  Diagnosztika  19, 90-95 (1992)

Horváth, A.R.: Tirozin kinázok szerepe az extracellularis matrix citoszkeleton kölcsönhatás szabályozásában. Biokémia 16, 51-58 (1992)

Molnár, Cs.,  Hevessy, Zs., Pappné, F. E., Varga, J., Rozgonyiné, Sz.K., Rozgonyi, F.: Koaguláz-negatív staphylococcusok virulenciájának tanulmányozása kísérletes fertőzésekben. Orvosi Hetilap  133, 1685-1693 (1992)

 

1993

Závodszky, I., Muszbek, L.: Reticulocytaszám meghatározás Coulter Epics Profile II. flow cytométerrel.  Laboratóriumi  Diagnosztika  1,  13-17 (1993)

Kappelmayer, J., Haramura, G., Muszbek, L.: Nefelometriás elven működő automata koagulométerrel (IL  ACL 300) történő fibrinogén meghatározás során szerzett tapasztalataink. Laboratóriumi  Diagnosztika  2,  105-108 (1993)

Molnár, Cs., Hevessy, Zs., Gomba, Sz.,  Sztroj, T., Rozgonyi, F.: Koaguláz-negatív staphylococcusok patogenetikai  tulajdonságai  experimentális fertőzésekben. Orvosi Hetilap 134, 517-522 (1993)

Fodor, F., Mechler, F., Diószeghy, P., Ádány, R.: A PCR jelentősége a Duchenne/Becker izomdystrophia diagnosztikájában. Ideggyógyászati  Szemle 46, 181-185 (1993)

Fodor, F., Mechler, F., Diószeghy, P., Ádány, R.: Dystrophin-gén-deléciók vizsgálata az északkelet-magyarországi Duchenne/Becker izomdystrophiás betegekben multiplex PCR alkalmazásával. Laboratóriumi Diagnosztika 20, 95-99 (1993)

Góth, L., Sussmann, H.H.: Új módszerek a molekuláris biológiában: genomiális DNS szeparálás anioncserével és nem radioaktív DNS detektálás. Laboratóriumi  Diagnosztika  4, 274-278 (1993)

Góth, L.: A szérumkataláz eredete egészségeseknél és különböző megbetegedésekben. Lege Artis Medicinae  3, 922-928 (1993)

Szekrényes, L., Magulya, L.: Laboratóriumi információs rendszerek az Orvostudományi Egyetemeken. Informatika a Felsőoktatásban 928-931, (1993)

Magulya, L., Szekrényes, L.: Szívizomrost akciós potenciáljának számítógépes analízise. Informatika a Felsőoktatásban 868-875, (1993)

Bodolay, E., Balázs, Cs., Bakó, Gy., Lenkey, Á., Katona, N., Szegedi, Gy.: Pajzsmirigy betegség kevert kötőszöveti betegségben. Magyar Belorvosi Arhcívum 46, 199-204 (1993)

 

1994

Szekrényes, L.: A SZEKO módszer. A komplex rendszerek vizsgálatának újabb lehetősége. Számvitel és Könyvvizsgálat 7-8, 350-353 (1994)

Juházs, F., Balázs, Gy., Lukács, G., Lenkey, Á., Győry, F.: Thyreoglobulin meghatározások értéke differenciált pajzsmirígycarcinomában szenvedő betegek utókezelésében. Orvosi Hetilap 135, 849-852 (1994)

Hársfalvi, J., Stassen, J.M., Van Houtte, E., Sayer, R.T., Vermylen, J., Deckmyn H.: Hirudo medicinalis-ból származó Calin gátolja a von Willebrand faktor-collagen kölcsönhatást statikus és dinamikus körülmények között. Magyar Belorvosi Archívum XLVII, 468-473 (1994)

 

1995

Góth, L., Sarudi, S.: DIAPACK (DIALAB) reagensek alkalmazhatósága HITACHI 717 klinikai kémiai analizátoron. Klinikai  Kísérletes  Laboratóriumi  Medicina  22, 253-256 (1995)

Góth, L.: Mivel mérjünk? Új reagensek a klinikai kémiai gyakorlatban. LABINFO 4, 21 (1995)

Hársfalvi, J.: Haemostasis labortóriumi vizsgálatok néhány immunkémiai módszere. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina  2, 50-56 (1995)

 

1996

Muszbek, L.: Az orvos- és egészségtudományi egyetemek jövője (Gondolatok a Felsőoktatási Törvény küszöbönálló módosítása kapcsán) Orvostovábbképző Szemle III/3. 11-17 (l996)

Muszbek L.: Egészségügyi Felsőoktatás: merre tovább? MOTESZ Magazin 3, 3-5 (1996)

Gaál, J., Balogh, Z., Kappelmayer, J., Paragh, Gy.: Tranziens lupus anticoagulans megjelenése colorectalis carcinomában szenvedő betegekben. Orvosi Hetilap 137, 357-360 (1996)

Csontos, Z., Kappelmayer, J., Csánky, E.: Orális theophyllin terápia tervezése ABBOTTBASE farmakokinetikai programmal. Medicina Thoracalis 49, 237-244 (1996)

Góth, L.,  Fodor, F., Biró, S.: A polimeráz láncreakció (PCR) termékeinek analízise új módszerekkel. Klinikai  Kísérletes  Laboratóriumi Medicina  23, 11-16 (1996)

 

1997

Kappelmayer, J., Pálné, T.T., Ajzner, É.: Kapilláris vérből történő hemosztázis vizsgálatok értékelése. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina  24, 75-79 (1997)

Pap, Z., Ajzner É., Kiss, Cs., Emődy, J., Závodszky, I., Horváth, A., Muszbek, L.: Thrombocyta funkciózavar albínó gyermekekben. Orvosi Hetilap 138/8, 467-471 (1997)

Majoros,  J., Kappelmayer, J., Kiss, A., Kiss, Cs., Kiss, M., Jakó, J., Muszbek, L.: Áramlási citometria alkalmazása kevert fenotípusú leukémiák diagnosztikájában. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina 24, 20-26 (1997)

Góth, L., Dzsudzsák, E.: HLA-DRB allél típusok meghatározása AMPLICOR eljárással és megoszlásuk vizsgálata hypokatalazémiában. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina 24, 68-71 (1997)

Góth, L., Sarudi, S., Rácz, É.: Immunturbidimetriás meghatározások Tinaquant eljárással és Hitachi 717 klinikai kémiai analizátorral. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina 24, 72-74 (1997)

Góth, L., Vitai, M., Mészáros, I.: A hidrogénperoxid polarográfiás féllépcsőpotenciáljának változása a szérum fehérje mátrixának hatására. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina 24, 203-206 (1997)

Góth, L., Bigler, W.: Laboratóriumi szakemberképzés Kaliforniában. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina 24, 207 (1997)

Góth, L.: A kataláz enzim és a pancreatitis acuta. Orvosi  Hetilap 138(13), 825 (1997)

Góth, L.: A kataláz enzim szerepe a hidrogénperoxid metabolizmusban, az enzim csökkent működése vagy veleszületett hiánya. Orvosképzés 72, 59-63 (1997)

Lőcsey, L., Asztalos, I., Kincses, Zs., Győry, F., Berczi, Cs., Lenkey, Á.: A vesetranszplantációt követő csontelváltozások. Osteológiai  Közlemények 2, 78-83 (1997)

 

1998

Kerényi, A., Muszbek, L.: Az Aspirin hatás tesztelése PFA-100-al, egy új thrombocyta funkció analizátorral. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina 25, 4-9 (1998)

Karászi, É., Kiss, Cs., Jakab, Zs., Szegedi, I., Hevessy, Zs., Kappelmayer, J.: Gyermekkori akut leukémiák vizsgálata sejtfleszíni markerek és ploiditás alapján. Gyermekgyógyászat  49(4) 319-329 (1998)

Póka, R., Balogh, I., Ajzner, É., Nagy, I.G.: Orális fogmazásgátlás thromboemboliás szövődményeinek megelőzése: Módszertani javaslat. Orvosi Hetilap 139(14) 815-818 (1998)

Hámori, J., Árkossy, P., Lenkey, Á., Sápy, P.: Tumor-markerek (CEA, CA 19-9, CA-125) szérumszintjének vizsgálata pancreas-carcinomában és krónikus pancreatitisben. Magyar Sebészet 51, 51-55 (1998)

Kerényi, A., Szegedi, I., Sarudi, S., Kappelmayer J., Kiss, C., Muszbek, L.: A Glanzmann thrombasthenia II. típusa. Esetleírás. Klinikai Kísérletes Laboratóriumi Medicina (1998) közlésre elfogadva

Misz, M., Oláh, L., Kappelmayer, J., Blaskó, Gy., Udvardy, M., Fekete, I., Csépány, T., Ajzner, É., Csiba, L.: Haemostasis eltérések ischaemiás stroke-ban. Orvosi Hetilap 139, 2503-2507 (1998)

 

1999

Szoke, G., Bereczky, Zs., Balogh, I.,  Muszbek, L.: Homocisztein anyagcsere laboratóriumi vizsgálata és klinikai jelentősége a thrombosis hajlam megítélése szempontjából. I. Homocisztein Metabolizmus és a plazma homocisztein szintjének a meghatározása. Klin. Kis. Lab. Med., 26, 8-14 (1999)

Bereczky, Zs., Balogh, I.,  Szoke, G., Muszbek, L.: Homocisztein anyagcsere laboratóriumi vizsgálata és klinikai jelentősége a thrombosis hajlam megítélése szempontjából. II. Öröklött és szerzett hyperhomocyteinaemiák. Klin. Kis. Lab. Med., 26, 54-63 (1999)

Újhelyi, L., Balla, Gy., Muszbek, L, Kakuk, Gy., Jeney, V., Jacob, H.S., Vercellotti, G.M., Balla, J.: Új klinikia kémiai módszer a low-density lipoprotein oxidatív rezisztenciájának mérésére: alkalmazása hemodializált, végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegeknél . Magy. Belorv. Arch., 52, 243-247 (1999)

Góth L.: DNS technikák a humán betegségek kimutatására. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina. (1999);26:34-37.

Kárpáti I.,Lenkey Á.,Mátyus J.,Újhelyi L.,Balla J., Varga Zs.,Paragh Gy.,Kakuk Gy.:A Béta-2-Mikroglobulin hemodializissel történő eliminációja és a dializáló membrán biokompatibilitása Magyar Belorvosi Archivum LII,231-235(1999)

Telek B, Kiss A, Ujj Gy, Rejtő L, Kappelmayer J, Batár P, Nemes Z, Rák K. A “hajas” sejtes leukaemiaról: saját tapasztalatok (1977-1998) Orvosi Hetilap 140: 987-992, (1999)

 

2000

Schlammadinger, A., Kerényi, A., Muszbek, L., Boda Z.: A nagy nyíróerejű áramlási viszonyokat vizsgáló módszerek szerepe a von Willebrand-betegség szűrésében és diagnosztikájában.Orvosi Hetilap, 141, 2245-50 (2000)

Ajzner, É., Kerényi, A., Szakony, Sz., Muszbek, L.: A lupus antikoaguláns laboratóriumi diagnosztikája. Klin. Kis. Lab. Med., 27, 170-80 (2000)

Fazekasné Kis M., Góth L.: A ROC analizis alkalmazása az enzim diagnosztikában. Klinikai és Kísérletes és Laboratóriumi Medicina.2000;26:184-186

Bigler W., Góth L.: A Point of Care  Testing az USA-ban. Klinikai és Kísértetes Laboratóriumi Medicina.2000;27:22-23

Góth L.: Öröklődő kataláz enzimhiányos állapotok Magyarországon. Orvosi Hetilap 2000;141:443-447

Simon Á, Sarudi S, Kissné Sziráki V, Kappelmayer J: Retikulocyta meghatározási módszerek összehasonlító elemzése Klinikai és Kisérletes Laboratóriumi Medicina  2: 47-52, 2000

Kappelmayer J: Egy fiatal nő vérzékenységének laboratóriumi kivizsgálása (esetismertetés) Klinikai és Kisérletes Laboratóriumi Medicina  4: 189-192, 2000

Hevessy Zs, Truppolai Á. Szolubilis transzferrin receptor meghatározás szerepe a vashiányos és a krónikus betegséghez társuló anémia differenciáldiagnosztikájában. Immunenzimometriás és immunturbidimetriás módszer összehasonlítása. Klin Kísérl Lab Med 2000;27:53-60.

 

2001

Soltész, P., Horváth, A., Veres, K., Gyimesi, E., Muszbek, L, Szegedi, Gy.: Lupus antikoaguláns és kardiolipin ellenes antitestek szupprimálása nagydózisú intravénás immunglobulinnal. Allergol. és Klin. Immunol., 4, 74-78, 2001

Szekanecz Z., Illés Á., Szeles M., Aleksza M., Antal-Szalmás P., Sipka S., Szegedi Gy.: Az isoprinosine hatasai a celluláris és humorális immunitásra Hodgkin-kórban és rheumatoid arthritisben. Allergológia és Klinikai Immunológia, 4., 48-59, 2001.

Barta Z, Csipo I, Antal-Szalmas P, Sipka S, Szabo G, Szegedi G. Saccharomyces cerevisiae elleni antitest előfordulása Crohn-betegségben. Orvosi Hetilap 142., 2303-7, 2001.

Góth L. Klinikai laboratoriumi analitikus képzés Debrecenben.. Klinikai és Kisérletes Laboratoriumi Medicina 2001. 28, 81-8.

Telek B, Rejtő L, Mezei G, Karászi É, Kappelmayer J, Balázs M, Kiss A, Ujj Gy, Rák K, Udvardy M: Molekuláris biológiai vizsgálatok chronicus lymphoid leukemiában Orvosi Hetilap 142: 833-837, 2001

 

2002

Muszbek, L .: A Bolognai Deklarációs és az orvos-, egészségtudományi képzésben. A Bolognai Nyilatkozat és a Magyar Felsőoktatás , MAB kiadványa, 83-9 (2002)

Kárpáti I., Balla J., Szoke G ., Bereczky Zs ., Páll D., Ben T., Toma K., Katona E., Mohácsi AS., Paragh Gy., Varga Zs., Kakuk Gy., Muszbek L .: A hyperhomocysteinaemia gyakorisága, folsavpótlásban részesülő hemodializált betegekben. Orvosi Hetilap , 143, 1635-40 (2002)

Soltész, P., Kerényi, A ., Veres, K., Szomják, E., Végh, J., Tizedes, F., Muszbek L .: Thrombocyta funkció monitorozása akut myocardialis infarctus thrombolyticus kezelés alatt. Cardiol. Hungarica , 32, 217-24 (2002)

Irinyi B., Aleksza M., Antal-Szalmás P ., Sipka S., Hunyadi J., Szegedi A.: Citokin szintek vizsgálata krónikus idiopátiás urticariában szenvedő betegekben. Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 79., 3-7., 2002

Góth L . A fehérjekutatás a klinikai enzimologiai gyakorlatban: a kreatinkináz és alkalikus foszfatáz enzimek polimorfizmusa. Orvosi Hetilap .2002, 143,1021-5.

Góth L . A Clinical Laboratory Scientist (San Francisco State University) és a klinikai laboratóriumi analitikus (Debreceni Egyetem, Debrecen) képzés összehasonlítása. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina . 2002, 29, 4-5.

Ilyés I., Felszeghy E., Oláh A .: Az acanthosis nigricans (AN) és az inzulin rezisztencia összefüggése gyermekkori elhízásban Diabetologica Hungarica 10/3, (2002) 197-200.

 

2003

Aleksza M., Szegedi A., Antal-Szalmás P ., Sipka S., Dankó K.: Az intracitoplazmatikus citokinek meghatározásának klinikai jelentősége. Magyar Immunológia , in press 2003

Góth L . A betegágy melletti laboratóriumi vizsgálatok. Hyppocrates. 2003, 5, 133-5.

Nagy B, Veszprémi A, Kiss F, Miszti-Blasius K, Kappelmayer J : Thrombocyta aktivációs markerek összehasonlító elemzése áramlási citometriával in vitro aktivált mintákon Klinikai és Kisérletes Laboratóriumi Medicina 30: 46-54, 2003

Méhes L, Simon Á , Rejtő L, Kiss A, Reményi G, Batár P, Telek B, Udvardy M. CD38 sejtfelszíni marker prognosztikai jelentősége krónikus lymphoid leukémiában. Orvosi Hetilap 144 (31), 1531-1535, (2003)

Oláh A , Ilyés I., Szőke A., Tóth J., Varga J: Alkaptonuriás gyermek gondozása a vizelet homogentizinsav monitorozálásával Gyermekgyógyászat , 54/5 (2003) 525-9.

Molnár A, Felszeghy E, Oláh A , Ilyés I : A szénhidrát- és lipoprotein-anyagcsere eltérései gyermekkori elhízásban acantosis nigricans (AN) társulása esetén. Gyermekgyógyászat , 54/5 (2003) 501-508.

Szűcs Miklós dr., Sümegi Andrea , Tóth Csaba dr.:„ Idiopátiás” azoospermia hátterében észlelt Y-kromoszóma mikrodeléció kimutatása. Magyar Urológia, 2003. 15(3):184-186

 

2004

Góth L . Laboratóriumi eredmények értékelése és a laboratóriumi automatizáció. Hippocrates . 6: 35-39 (2004)

Góth L . Gondolatok az analitikusok helyzetéről: A Debrecenben főiskolai diplomát szerzettek közötti felmérés alapján. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina . 30: 125-128 (2004)

Góth L . Laboratóriumi automatizáció és továbbképzés az USA-ban. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina 30: 154-158 (2004)

Alexa Magdolna, Szegedi Andrea, Antal-Szalmás Péter , Sipka Sándor, Dankó Katalin: Az intracitoplazmatikus citokinek meghatározásának klinikai jelentôsége dermatomyositisben. Magyar Immunológia 2004, 3(1): 40-44.

Oláh É: Gyermekgyógyászati Kézikönyv, Medicina. XXI. fejezet ( V. Olah Anna ): Cysticus fibrosis,1139-1148 (2004).

Balogh A, Bhattoa HP . Postmenopausalis Osteoporosis: Megelőzés és terápia. Medicina Könyvkiadó. (2004)

 

2005

Góth L. A kataláz enzim klinikai jelentősége és mutációi Magyarországon. Lege Artis Medicinae. 15, 274-278, (2005)

Kerekes, L., Antal-Szalmas, P., Dezso, B., Sipka, S., Furka, A., Miko, I., Sapy, P.: In vitro examination of the influence of lipase and amylase on dog’s pancreas tissue incubated with endotoxins, phospholipase A2 or cytokines. Magyar Sebészet, 58, (2) 120-124, (2005)

Pető, K., V.Oláh, A., Bráth , E., Németh, N., Gulyás, A., Szilasi, M., Furka, I., Mikó, I. Ischemia-reperfusiós vesekárosodás és az Allopurinol védő hatásának kimutatása vizelet NAG követésével. Magyar Sebészet 58, 134-137, (2005)

Miko I, Serfozo J, Kappelmayer J, Sipka S, Furka A, Imre S, Galuska L, Kovacs J, Brath E, Peto K, Nemeth N, Furka I. Can the injured spleen be preserved? Results of 20-year experiments. Magyar Sebészet 58(2):69-73. (2005)

Könyvrészlet:
Mátyus, J., Oláh, A., Újhelyi, L., Varga, J., Rosivall, L., Horváth, A., Balla, J. Javaslat a vesefunkció vizsgálatára felnőtteknél. Nephrológiai útmutató. Medition, 5-9. (2005)

 

2006

Góth L. A hidrogénperoxid paradoxon. Orvosi Hetilap 147, 887-893, (2006).

Harangi M, Mátyus J, Nagy E, Nagy E, Paragh G, Balla J, V. Oláh A. A cyanosis ritka oka : sulphhaemoglobinaemia. Lege Artis Mediciane 16/1, 52-55, (2006)

Molnár Z, Szabó Z, Gazdag A, Jenei K, Jakab A, Mezősi E, Lenkey Á, Boda J, Varga E, Karányi Z, Major T, Póka R, Erdei A, Nagy V.E. Pajzsmirigy és graviditás: a laboratóriumi paraméterek változása egészséges nőkben Magy Belorv Arch 60, 114-119, (2006)

Szima S, Felszeghy E, Lenkey Á, Ilyés I: A juvenilis lymphocytás thyreoiditis (JLT) felismerése és gondozása. Gyermekgyógyászat 57, 4, 433-439, (2006).

Könyvrészlet:
Bhattoa HP. Laboratóriumi vizsgálatok. In „Metabolikus csontbetegségek” Eds. Lakatos P, Takacs I. MedIntel Könykiadó. Budapest (2006).

Bíró S, Csongor J, Groska E, Kónya J, Környei J, Lenkey Á, Nagy N, Varga J. Biológiai Izotóptechnika, In:Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek 6., Varga József, DE Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, VI.1-VII.7. fejezet (2006).

Kappelmayer J. Áramlási citometria. In: Hematológiai betegségek atlasza, Matolcsy, Udvardy, M., Kopper. Medicina Kiadó, 19-24, (2006).

 

2007

Antal-Szalmás, P., Aleksza, M., Gonda, A., Herédi, E., Sipka, S.r, Hunyadi, J., Szegedi, A.: A Th1/Th2 és Tc1/Tc2 sejtek arányának és abszolút sejtszámának változása psoriasisos betegek vérmintáiban. Magyar Immunológia, , 6(5), 22-30, 2007

Antal-Szalmás P, Ivády G, Molnár A, Hevessy Zs, Kissné Sziráki V, V. Oláh A, Lenkey Á, Kappelmayer J. „Turnaround time”: a laboratóriumi eredménykiadás hatékonyságának új paramétere. Orvosi Hetilap 148(28), 1317-1327, 2007

Mátyus, J., V. Oláh A.: GFR: a következő évtized koleszterinje? Medical Tribune, Febr. 11-11, 2007

Mátyus, J., V.Oláh, A., Fodor, B., Nagy, J., Túri, S., Horváth, A.: Tájékoztató a számított GFR bevezetéséről családorvosok és szakrendelések számára-szakmai irányelv. Háziorvos Továbbképző Szemle 12, 70-73, 2007.

Schlammadinger Á, Tóth J, Nagy B jr, Fazakas F, Hársfalvi J, Kappelmayer J, Muszbek L, Radványi G,Boda Z. Bernard-Soulier szindróma: a herediter thrombocytopéniák ritka oka. Hematológia-Transzfuziológia 40: 40-46, 2007 

Kovács L G, Szabó A, V. Oláh A. Laboratóriumi szempontok vércukor önellenőrzéshez. Diabetologica Hungarica 15 suppl. 7-10, 2007.

Könyvrészlet:
Balogh, A, Bhattoa, HP.: Az osteoporosis és hatása az időskorúak egészségügyi állapotára. In: A klinikai gerontológia alapjai, Sándor, I., Eds. Medicina könyvkiadó, Budapest 2007, 113-134.

Hevessy Zs. A gyulladás és laboratóriumi diagnosztikája. In Orális mikrobiológia, immunitástan, diagnosztika és infekciókontroll [Laboratory Examinations in the Infections of the Oral Cavity. In Oral microbiology, immunity, diagnostics and infection control]. Ed. Rozgonyi F., Kónya J. Medicina Könykiadó, Budapest 2007, 39-43.

 

2008

Bhattoa Pal H, Csáthy L, Deményi T, Kappelmayer J.: Web-alapú laboratóriumi diagnosztika. Orvosi Hetilap 149, 203-208, 2008.

Boda Z., Udvardy M., Farkas K., Tóth J., Jámbor L., Soltész P., Rázsó K., Oláh Z., Ilonczai P., Szarvas M., Litauszky K., Hunyadi J., Sipos T., Kappelmayer J., Veréb Z., Rajnavölgyi E.: Autologous bone marrow-derived stem cell therapy in patients with severe peripheral arterial disorder. Orvosi Hetilap 149, 531-540, 2008.

Csáthy L., Kappelmayer J., Jakó J, Szerafin L.: A thrombocyta satellitósisról. Hematológia és Transzfúziológia 41, 7-12, 2008.

Mátyus J., V. Oláh A., Ujhelyi L., Kárpáti I., Balla J.: Az idült vesebetegség epidémiája szükségessé teszi a glomerulus filtrációs ráta számítását. Orvosi Hetilap 149, 77-82, 2008.

V. Oláh A., Fodor B., Horváth A.: A szérum kreatinin meghatározás kihívásai és korlátai. Orvosi Hetilap 149, 317-323, 2008.

V. Oláh A., Ivády G., Kappelmayer J.: Kényes paraméterek a kardiovaszkuláris betegségek  diagnosztikájában. Metabolizmus 6 Suppl A, 91-94, 2008.

V. Oláh A., Mátyus J., Kappelmayer J., Újhelyi L., Varga J.: Effect of creatinine methods on the eGFR: the new and old formulae. Hungarian Medical Journal 2, 49-53, 2008

Varga P., V. Oláh A, Oláh É: Biokémiai eltérések Down-szindrómás betegekben. Orvosi Hetilap 149, 1203-1213, 2008.

Ivády G, Bekéné Debreceni I, Kissné Sziráki V, Hevessy Zs, Kappelmayer J. A timidin kináz összehasonlító elemzése egyéb prognosztikai markerekkel krónikus lymphocytás leukémiában. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina 33: 7-11, 2008.

Miszti-Blasius K, Győrffiné Veszprémi A, Kissné Sziráki V, Kappelmayer J. A liquor fehérvérsejtszám és sejtösszetétel vizsgálatának algoritmusa. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina 33: 11-16, 2008.

 

2009

Bubán T, Tóth L, Tanyi M, Kappelmayer JAntal-Szalmás P. Ki-67, egy régi játékos új arcai. Orvosi Hetilap (2009) 150:1059-1070

Bedekovics J, Rejtő L, Telek B, Udvardy M, Újfalusi A, Oláh É, Hevessy ZsKappelmayer J, Kajtár B, Méhes G. Mutáns nuclophosmin fehérje kimutatása akut myeloid leukémiában: az NPMc+ AML biológiai és klinikai jellemzői. Orvosi Hetilap (2009) 150:1031-1035

Balogh A, Bhattoa HP. Oszteoporózis gyógyszeres terápiája. A klinikai gerontológia alapjai  Eds. Szekanecz Z. Medicina könyvkiadó, Budapest (2009) 305-340.

Mezo T, Tabak A, Bhattoa HP, Lakatos P. Az osteoporosis és az osteoporoticus törések kockázati tényezői magyar nők csoportjában: a Nemzeti Osteoporosis Kockázati Kérdőív (NOKK) vizsgálat eredményei. Ca és Csont (2009) 12 (3):118-24

 

2010

V. Oláh A, Arató G, M. Kovács Á, Kappelmayer J. Az LDL-koleszterin meghatározás aktuális kérdései. Metabolizmus (2010) 8 Suppl. 63-66

V. Oláh A, Mátyus J, Sárkány E, Horváth A, Fodor B. Új irányzatok a proteinuria és albuminuria laboratóriumi diagnosztikájában, Orvosi Hetilap (2010) 151(21): 864-869

 

2011

Szánthó Eszter, Szabó Zoltán, Varga József, Paragh György, V. Oláh Anna.
Nagy érzékenységű troponin-tesztek értékelése: akut vagy krónikus szívizom-károsodás? Orvosi Hetilap (2011) 152 (38):1528-1534

Balogh A, Bhattoa HP. Új ismeretek a corticalis csontállomány biológiájáról és részvételéről a csonttörések létrejöttében. Lege Artis Medicinae. Kalcium Interdiszciplináris Fórum (2011) 1(1):5-8

Bhattoa HP. D-vitamin-meghatározás: preanalitikai és analitikai szempontok. Lege Artis Medicinae. Kalcium Interdiszciplináris Fórum (LAM-KID) (2011)1(3):49-51

Bhattoa HP. Női és férfi oszteoporózis: különböznek? [Female and male osteoporosis: are they different?] Medical Tribune (2011) IX(18):10

 

2012

Kappelmayer J, Szánthó E, V. Oláh A. Kardiális troponin T: infarktus diagnosztikai teszt vagy kardiovaszkuláris rizikó marker? Metabolizmus (2012) 10 Suppl. 16-19

Szánthó E, Bedekovics J, Méhes G, Kappelmayer J, Hevessy Z. Nyirokcsomó-sejtszuszpenzió és perifériás vér párhuzamos vizsgálata nyolcszínű áramlási citometriával: esetbemutatás. Hematológia-Transzfuziológia (2012) 45 (Suppl.1) 45-48

V. Oláh A, Kappelmayer J, Nagy J, Mátyus J. Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára. Hypertonia és Nephrologia (2012) 16 (2): 69-71

V. Oláh A, Kappelmayer J. Integrált laboratóriumi rendszer és pneumatikus csőposta a diagnosztikai szolgáltatásban. Orvostovábbképző Szemle (2012) 29(9): 1-7

Szerafin L, Jakó J, Riskó F, Hevessy Zs. A Gumprecht-rögök arányának prognosztikus értéke krónikus lymphoid leukaemiában. Orvosi Hetilap (2012) 153:1732-1737

Balogh A, Bhattoa HP. A posztmenopauzális osteoporosis korszerű kezelése. Magyar Családorvosok Lapja (2012) 2: 2-5

 

2013

Balogh I, Bálint BL. DNS-szekvenálás a gén és a genom szintjén. Gyermekgyógyászat (2013) 64:(3) 107-108

Gaál Zs, Bakó B, Gárdus D, Gaál B, Spisák N, Balogh I. Neonatalis diabetes hátterének felnőttkori identifikálása. Diabetologia Hungarica (2013) 21:(1) 7-14

Kárai B Jakó J, Szánthó E, Kappelmayer JHevessy Z. A myelodyspalsiás szindróma diagnosztikája, a prognózis megítélése. Hematológia-Transzfúziológia (2013) 46:(2) 121-130

Miszti-Blasius K, Esze R, Szegedi I, Kiss Cs, Kappelmayer J. Diagnosztikai lehetőségek örökletes hemolitikus anémiákban. Gyermekgyógyászat (2013) 64:(5) 213-214

Horváth K, Miszti-Blasius K, Gyurina K, Szegedi I, Kiss Cs. Herediter sphaerocytosis – A széles spektrumú betegség. Gyermekgyógyászat (2013) 64:(5) 217-220

Mátyus J, V. Oláh A, Wittman I. Ajánlás az albuminuria, proteinuria és haematuria szűrésére és vizsgálatára a háziorvosi és belgyógyászati mindennapi gyakorlatban. Hypertonia és Nephrologia (2013) 16/6;  273-275.

Mokánszki A, MolnárZs, Ujfalusi A, Balogh E, Bazsáné Kassai Zs, Varga A, Jakab A, Oláh É. A spermiumkoncentráció, a hialuronsav-kötődésiképesség és a spermium aneuploidia összefüggéseinek vizsgálata
Magyar Andrológia 18:(2) pp- 35-40. (2013)

 

2014

Molnár Zs, Benyó M, Bazsáné Kassai Zs, Lévai Í, Varga A, Jakab A. Reproduktív korban előforduló daganatok hatása a spermiogenezisre: heredaganatos és lymphomás betegek vizsgálata. Orvosi Hetilap 155:(33) pp. 1306-1311. (2004)

Molnár Zs, Wamwaki J, PetőZs, Kalina E, Földesi R, Balogh Á, Antal-Szalmás P, Bhattoa Harjit P. Szklerosztinszint-meghatározás egészséges férfiakban. Lege Artis Medicinae Kid 4:(2) pp. 63-68. (2014)

Benyó M, Drabik Gy, Molnár Zs, Mokánszki A, Ujfalusi A, Flaskó T, Varga A. Perzisztáló Müller-cső szindróma
Magyar Andrológia 19(3): pp. 63-66. (2014)

Selmeczi A, Udvardy M, Illés Á, Telek B, Kiss A, Batár P, Reményi Gy, Szász R, Ujj Zs, Márton A, Ujfalusi A, Hevessy Zs, Pinczés L, Bedekovics J, Rejtő L. Heveny myeloid leukémiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink (2007-2013) Orvosi Hetilap 155:(17) pp. 653-658. (2014)

Szakszon K, Balogh E, Ujfalusi A, Bessenyei B, P Szabó G, Balogh I, Oláh E. Ritka genetikai betegségek klinikai és genetikai diagnosztikájában szerzett tapasztalataink a kelet-magyarországi régióban (2007-2013). Orvosi Hetilap (2014) Mar 2;  155(9):348-357.

Bessenyei B, Oláh E. A craniosynostosis klinikai és genetikai jellemzői. Orvosi Hetilap (2014) Mar 2;  155(9):341-347.

Gyöngyvér K, Harjit Bhattoa P, Varga J, Szegedi A, Kéri J, Gaál J. D3-vitamin-státusz és csontdenzitás psoriasisban és arthritis psoriaticában szenvedő betegekben. [Vitamin D3 status and bone density in patients with psoriasis and psoriatic arthritis] Immunlógiai Szemle (2014)1-2:10-16.

Andrássy L, Maros G, Kovács IJ, Horváth A, Gulyás K, Bertalan E, Besnyi A, Füri J, Fancsik T, Szekanecz Z, Bhattoa HP. Lézer-alapú geológiai technikák felhasználhatósága a csontkutatásban: kalciumoxid-eloszlás vizsgálatok állati csont vékonycsiszolatokon. [Application of Laser-based geological techniques to bone research: Calcium oxide distribution analyses of animal bones]. Orv Hetil. (2014) 155(45):1783-93. doi: 10.1556/OH.2014.30010.

Petho Z, Kulcsar-Jakab E, Onyeka U, Molnar Z,Kalina E, Balogh A, Paragh G, Antal-Szalmas P, Kaplar M, Bhattoa HP. Az országspecifikus FRAX-algoritmus által meghatározott 10 éves csípő- és major osteoporoticus törések valószínűségének vizsgálata 2-es típusú diabeteses férfiak csoportjában. [Bone metabolism and the 10-year probability of hip fracture and a major osteoporotic fracture using the country-specific FRAX algorithm in men over 50 years of age with type 2 diabetes mellitus]. Kalcium Interdiszciplináris Fórum(LAM KID) (2014) 4(4):155–161.

Tóth J, Lenkey Á, V. Oláh A, Köteles J, Kissné Sziráki V, Kerényi A, Kappelmayer J: Preanalitikai szempontok pneumatikus csőpostával szállított laboratóriumi minták esetén- Pneumatic tube system for transport of laboratory samples: preanalytical aspects. Orvosi Hetilap (2014)155:28, 1113–1120.

 

2015

V Oláh A, P Szabó G, Varga J, Koczok K, Balogh I, Harangi J: A veleszületett koleszterinhiány jellemző biomarkerei Smith-Lemli-Opitz szindromás betegekben és hordozókban. Metabolizmus (2015) 13:3, 196-201.

Koczok K, V Oláh A, P Szabó G, Oláh É, Török O, Balogh I: A koleszterin bioszintézis veleszületett zavara: a Smith-Lemli-Opitz szindróma. Orvosi Hetilap (2015) 156:42, 1695-1702.

Kovács I, Udvardi B, Falus G, Földvári M, Fancsik T, Kónya P, Bodor E, Mihály J, Németh C, Czirják G, Ősi A, Vargáné Barna Z, Bhattoa HP, Szekanecz Z, Turza S. Az ATR FTIR spektrometria gyakorlati alkalmazása néhány – elsősorban földtani – esettanulmány bemutatásával. Földtani Közlöny (2015)145(4):173-192.

2016

Jermendy G, Balogh I, Gaál Z. HNF-4-α-mutáció okozta monogénes diabetes mellitus (MODY-1) első hazai esete. Orvosi Hetilap (2016) 157(12):469-473

Szekanecz Z, Bhattoa HP. Csontanyagcsere Diabetes Mellitusban. Metabolizmus 2016;14(2):110-114.