PhD fokozatok

Intézetünkben 2000 óta született Ph.D. értekezések

Sikeresvédés időpontja Szerző Cím Témavezető
2000.06.02. Dr. HevessyZsuzsa Transzglutaminázok (XIII-as véralvadási faktor és szöveti transzglutamináz) szerepe a fibrinolízisben Prof. Dr. MuszbekLászló
2000.09.27. Dr. Balogh István Véralvadási faktorok polimorfizmusainak epidemiológiai és biokémiai vizsgálata Prof. Dr. MuszbekLászló
2001.02.06. Dr. Kárpáti Levente Optimalizált, kinetikus spektrofotometriás módszer a véralvadás XIII-as faktora aktivitásának meghatározására plazmában és a módszer alkalmazása Prof. Dr. MuszbekLászló
2001.12.16. Dr. Katona Éva Új, monoklonális antitestek alkalmazásán alapuló módszerek a véralvadás XIII-as faktorának kvantitatív meghatározására Prof. Dr. MuszbekLászló
2002.12.19. Dr. Karászi Éva Új módszerek az akut leukémiák diagnosztikájában és prognosztikai megítélésében Dr. KappelmayerJános
2003.02.25. Dr. Ajzner Éva Veleszületett és szerzett parahaemophilia molekuláris genetikai és biokémiai karakterizálása Prof. Dr. MuszbekLászló
2005.12.14. Dr. Kerényi Adrienne Egy globális thrombocyta funkció (PFA-100) záródási idő) alkalmazása a thrombocyta funkciós zavarok diagnosztikájában Prof. Dr. MuszbekLászló
2008.04.08. Dr. Sümegi Andtrea CD14 molekula és egyes toll-like receptorok jellemzése atópiás és autoimmun kórképekben Dr. Antal-Szalmás Péter és Prof. Dr. Sipka Sándor
2008.04.18. Dr. Kiss Flóra Áramlási citometriai markervizsgálatok optimalizálása hematológiai kórképekben Dr. Kappelmayer János és Dr. Hevessy Zsuzsa
2010.03.01. Dr. Nagy Béla A vérlemezkék aktivációs markereinek vizsgálata „in vitro” kísérletekben és protrombotikus állapotokban Dr. Kappelmayer János
2012.11.29. Dr. Simon Ágnes A véralvadás XIII-as faktorának megjelenése akut myeloid leukémiás sejtekben Dr. Kappelmayer János
2012.11.30. Dr. Bubán Tamás A KI-67, FLT3 és JAK2 gének mutációinak vizsgálata tumoros sejtvonalakban és colorectalis carcinomás betegek mintáiban Dr. Antal-Szalmás Péter
2013.01.15. Dr. Vida András Az endotoxin kötő szolúbilis CD14 lehetséges terápiás és diagnosztikus alkalmazása Dr. Antal-Szalmás Péter
2018.03.29. Dr. Hudák Renáta Celluláris prokoaguláns funkció vizsgálata thrombin generációval Dr. Kappelmayer János
2018.04.23. Dr. Tóth Judit Hematológiai elváltozások vizsgálata experimentálisan létrehozott letális szepszis modellben Dr. Kappelmayer János
2018.05.03. Dr. Orosz Orsolya Új genotípus-fenotípus összefüggések örökletes szemészeti kórképekben Dr. Losonczy Gergely
2018.11.22. Dr. Kárai Bettina Az áramlási citometriai vizsgálat szerepe a myelodysplasiás szindróma diagnosztikájában és prognosztikájában Dr. Hevessy Zsuzsa
2018.12.05. Dr. Fejes Zsolt MikroRNS expressziók vizsgálata fokozott vérlemezke és endothelsejt aktivációval járó kórképekben Dr. Nagy Béla