Analitikus – Hematológiai előadások

1-3.
Bevezetés a hematológiai diagnosztikába. Mintavétel vérből és csontvelőből. Vérkenet készítés technikája. A vér alakos elemei. Életkor-specifikus referencia tartományok a laboratóriumi hematológiában
4-5.
Erythroid érési sor sejtjei. Fiziológiás és pathológiás csontvelői alakok. Granulocyta-monocyta és megakaryocyta érési sor tagjai a csontvelőben.
6-7.
Citokémiai reakciók I. (myeloperoxidáz, PAS, GAPA)
Citokémiai reakciók II. (Sudan Black, eszteráz, savi foszfatáz)
8-10.
Reticulocyta számolás módszerei (manuális, flow cytometriás és egyéb automata módszerekkel). Hemoglobin és hematokrit meghatározás módszerei. Vörösvértestek szedimentációja (Westergreen).
11.
Sejtszámolás perifériás vérből (fvs, vvt, thrombocyta) manuális módszerrel.
12.
Sejtszámlálás és kvalitatív vérkép vizsgálata automatával, automaták típusai.
13-14.
A vasanyagcsere vizsgálómódszerei. Vasraktárak telítettségének megítélése direkt (csontvelő vizsgálat) és indirekt módszerekkel (szérum vas, TVK, ferritin). Mikrociter anemiák.
15.
Makrociter anemiák.
16.
A hemoglobin molekula normál és kóros variánsai, hemoglobinopathiák diagnosztikája
17-18.
Vörösvértest membrán rendellenességek és enzimdefektusok kimutatására szolgáló módszerek. Hemolitikus anemiák.
19.
Thrombocyták számbeli és alaki rendellenességeinek diagnosztikája
20-23.
Malignus haematológiai kórképek morfológiai diagnosztikája – akut leukémiák, krónikus leukémiák, lymphomák
24.
Flow cytometria a hematológiai diagnosztikában
25.
DNS ploiditás vizsgálat, sejtciklus analízis, multidrog rezisztencia vizsgálat
26.
Leukémia tipizálás felületi és intracelluláris markerekkel I.
27.
Leukémia tipizálás felületi és intracelluláris markerekkel II.
28.
Molekuláris biológiai vizsgálatok hematológiai kórképekben
29-31.
Vércsoport-szerológiai alapfogalmak és technikák. ABO vércsoportrendszer genetikája, felépítése, jelentősége. ABO vércsoportrendszer vizsgáló módszerei. Rh vércsoportrendszer genetikája, felépítése, jelentősége. Rh vércsoportrendszer vizsgáló módszerei.
32.
Egyéb vércsoportrendszerek, rreguláris antitestek. Vörösvérsejt szerológiai kompatibilitási vizsgálatai.
33.
A HLA rendszer jelentősége és a transzplantáció
34.
Vérkészítmény előállítás és a vérkészítmények típusai. Vérkészítmények tárolás alatti változásai.
35.
Transzfúziós szabályzat
36.
Transzfúzió szövődményei