ODLA – Hematológiai előadások

1-3.
Bevezetés a hematológiai diagnosztikába. Mintavétel vérből és csontvelőből. Vérkenet készítés technikája. A vér alakos elemei.. Különböző festési eljárások a perifériás vérkenet vizsgálatára. Kenetek tárolása.
4-5.
Erythroid érési sor sejtjei. Fiziológiás és pathológiás csontvelői alakok. Granulocyta-monocyta és megakaryocyta érési sor tagjai a csontvelőben.
6-7.
Citokémiai reakciók (myeloperoxidáz, PAS, GAPA, Sudan Black, eszteráz, savi foszfatáz)
8-9.
Reticulocyta számolás módszerei (manuális, flow cytometriás és egyéb automata módszerekkel). Hemoglobin és hematokrit meghatározás módszerei. Vörösvértestek szedimentációja (Westergren).
10.
Sejtszámolás perifériás vérből (fvs, vvt, thrombocyta) manuális módszerrel
11-12.
Sejtszámolás perifériás vérből (fvs, vvt, thrombocyta) automatával, hematológiai automaták típusai
13-14.
A vasanyagcsere vizsgálómódszerei. Vasraktárak telítettségének megítélése direkt (csontvelő vizsgálat) és indirekt módszerekkel (szérum vas, TVK, ferritin). Mikrociter anemiák.
15.
A hemoglobin molekula normál és kóros variánsai, hemoglobinopathiák diagnosztikája
16.
Makrociter anemiák.
17-18.
Vörösvértest membrán rendellenességek és enzimdefektusok kimutatására szolgáló módszerek. Hemolitikus anemiák.
19.
Thrombocyták számbeli és alaki rendellenességeinek diagnosztikája
20-21.
Malignus haematológiai kórképek morfológiai diagnosztikája – akut leukémiák
22-23.
Malignus haematológiai kórképek morfológiai diagnosztikája – krónikus leukémiák, lymphomák
24.
Flow cytometria a hematológiai diagnosztikában
25.
DNS ploiditás vizsgálat, sejtciklus analízis, multidrog rezisztencia vizsgálat
26.
Leukémia tipizálás felületi és intracelluláris markerekkel – akut leukémiák
27.
Leukémia tipizálás felületi és intracelluláris markerekkel – krónikus leukémiák
28.
Molekuláris biológiai vizsgálatok hematológiai kórképekben
29-31.
ABO és Rh vércsoport rendszer. Vörösvértest szerológiai kompatibilitási vizsgálat
32.
Egyéb vércsoportrendszerek
33.
A HLA rendszer jelentősége és a transzplantáció
34.
Vérkészítmények előállítása és a vérkészítmények típusai
35.
Transzfúziós szabályzat
36.
Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók