Új vizsgálatok bevezetése

Lakozamid (Vimpat®) meghatározása A Laboratóriumi Medicina 2016. június 20-tól bevezeti a Lakozamid (Vimpat®) meghatározását szérum mintából. A mérést diódasoros detektorral (DAD) rendelkező, izokratikus HPLC (nagynyomású folyadékkromatográfia) rendszeren végezzük. Eredményközlés kéthetente. […]

Vizsgálatok megszűnése

Tekintettel arra, hogy a COL1A1 gén G1245T polimorfizmusának – mint osteoporosis rizikófaktornak – molekuláris genetikai kimutatására nem volt kérésünk az elmúlt két évben, 2016. június 20-tól megszüntetjük ezt a vizsgálatot. […]

A HLA-DQ genotipizálás új módszere

A HLA-DQ genotipizálásra kidolgoztuk az allélkizárás módszerét, mely valós idejű PCR-en alapszik TaqMan próbák alkalmazásával. Az új módszer bevezetésével egyrészt költséget takarítunk meg, másrészt a vizsgálatért elszámolható pontok száma csökken, […]

Angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) aktivitásának meghatározása az ACE-gén inszerció/deléció polimorfizmusának megfelelő referencia tartományok alkalmazásával

A Laboratóriumi Medicina Intézet 2014. július 02-tól bevezeti az angiotenzin-konvertáló enzim aktivitásának meghatározását. Az ACE-aktivitás mérés jelentősége Az angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer egyik kulcsenzime, mely az inaktív angiotenzin […]

A fibrin(ogén) degradációs termékek (FDP) kvantitatív meghatározásának bevezetése, valamint a fibrin monomer meghatározását és a heparin indukálta thrombocytopenia vizsgálati panelt érintő változások

A Laboratóriumi Medicina Intézet Hemosztázis részlege 2013. december 9-től az alábbi változtatásokat vezeti be. A fibrinogén/fibrin degradációs termékek (FDP) meghatározására bevezetjük a kvantitatív, latex érzékenyített immunoturbidimetriás módszert, melyet ACL TOP […]