HLA-B27 tipizálás

Az áramlási citometriai HLA-B27 vizsgálatok kiegészítéseként, a nem egyértelmű fenotípusok esetén bevezetjük a HLA-B27 DNS szintű meghatározását, szekvencia specifikus primerekkel, polimeráz láncreakcióval (PCR). A primereket felhasználva amplifikáljuk a HLA-B27 gén meghatározott szakaszát. Az amplifikációs termékeket agaróz gélen szétválasztva, az allélokra jellemző specifikus termékkombináció alapján határozzuk meg, hogy a beteg a HLA-B27 allélt hordozza-e vagy sem.

A vizsgálatot 4 hetente végezzük el azokban az esetekben, amelyeknél az áramlási citometriai módszerrel kapott fenotípus nem egyértelmű.

A molekuláris alapú HLA tesztet a HLA-B27 vizsgálatra küldött EDTA-val alvadásgátolt vérből végezzük el.

A vizsgálat pontszáma: 8251 pont.

 

Elszámolt pontok:

Kód

Megnevezés Pont db Elszámolt pont

29950

DNS kivonása biológia mintából

3925

1 3925

28920

PCR egy mintában primer páronként

1780

2

2560

28946

Agarose-gel elektrophoresis

883

3

1766

Összesen

8251

 

Debrecen, 2018. október 04.

Tisztelettel:

Dr. Kappelmayer János s.k.
intézetigazgató, egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina igazgatója