Változás a Regionális Immunológiai Laboratóriumban végzett vizsgálatokban II.

A Regionális Immunológiai Laboratórium integrációja a Laboratóriumi Medicina Intézetbe 2014.05.01-én megkezdődött, ami szükségessé tette az Immunlaborban végzett vizsgálatok racionalizálását. Ennek első lépéseként 2014 júliusától megszüntettük azokat a RIMM-ben végzett vizsgálatokat, amelyeket az LMI-ben is végzünk.
A laboratórium működési költségének csökkentése érdekében azonban további intézkedések szükségesek, ami konkrétan az Immunlabor beköltöztetését jelenti, az Elméleti Tömb földszintjén található laboratóriumi helyiségbe.

A költözés időpontja : 2014. október 22-23.

Ez 2014. október 23-tól változásokat jelent a vizsgálatkérés, mintavétel, mintaküldés és a csövek vonalkódozása tekintetében  a RIMM által végzett vizsgálatokban.

I.   Vizsgálatkérés – kérőlapok változása

Megszűnnek az „IML” kezdetű MedSol-os kérőlapok, a vizsgálatokat a „KIZ”-es kérőlapokon lehet megtalálni.

 1. KIZIML kérőlapról rendelhető:
  • az IMLAAT  (autoantitestek) kérőlap összes vizsgálata
  • az IMLFEH   (fehérjék) kérőlap vizsgálataiból:
  • komplement szerológia (profil)
   • krioglobulin kimutatás és analízis
   • hidegagglutinin meghatározás
   • izohemagglutinin titer
   • összkomplement aktivitás
   • komplement 3 faktor
   • komplement 4 faktor
   • immunkomplex
   • C1 észteráz inhibítor
 1. KIZKEMIA  kérőlapról rendelhető:
  • az  IMLFEH kérőlap vizsgálataiból
   • Streptococcus DNáz B elleni antitest (az Antistreptolysin O után)
  • Rheuma faktor és CCP elleni antitest
   (itt van lehetőség az RF és az antiCCP együtt történő megrendelésére)
 1. KIZALL kérőlapról rendelhető:
 • az IMLALL  (allergia) vizsgálatai
  (a megbeszélhető egyedi vizsgálatokra már nincs lehetőség)
 1. KIZFLOCY  kérőlapról rendelhető:
 • az IMLSEJT  (sejtes vizsgálatok) kérőlap vizsgálataiból:
   • Naív és memória T és B sejtek
   • Adhéziós molekulák
   • Regulatorikus T sejtek
   • Aktivált monociták
   • Intracitoplazmatikus citokin profil
   • Th17 sejtarány
   • Fagocita aktivitás mérés
   • HLA-B27 / HLA-B7
   • CD40-ligand meghatározás

Az „Alappanel” helyett  a  „Lymphocyta alosztály analízis”,
az „Aktivált T-sejt profil” helyett a „T sejt aktivációs panel” választható.

Az egyedi vizsgálatkérések és a szolubilis citokin vizsgálatok megszűnnek.

 1. KIZTB kérőlapról rendelhető:
 • az IMLTB kérőlap vizsgálata

  – Antifoszfolipid antitestek III. (annexin V IgG/IgM elleni antitestek)

II. Mintaküldés, mintavétel, vonalkód

 1. A mintaküldést  érintő fontos változás – ami könnyíti a klinikák munkáját -, hogy minden mintát a csőpostával az LMI mintaátvevő részlegébe kell küldeni.
 1. A mintavételt érintő változások:
  • a szérumból történő vizsgálatokhoz, kérőlaponként 1 géles csőbe vett vér, illetve az  allergia kérés esetén továbbra is 2 cső (géles) vér szükséges
  • a KIZFLOCY kérőlapról rendelt „sejtes” vizsgálatokhoz EDTA-val alvadásgátolt vért (3 ml) kérünk.

Továbbra is heparinnal alvadásgátolt vér szükséges:

   • fagocita aktivitás mérés
   • aktivált monociták
   • intracitoplazmatikus citokin profil
   • Th17 sejtarány
   • CD40-ligand

meghatározásokhoz, de ezt jelezzük a vizsgálatkérőlapon is.

 • Krioglobulin kimutatás és hidegagglutinin meghatározás kérése esetén a vérvétel – a megfelelő preanalitikai körülmény biztosítása miatt – az LMI-ben történik telefonos előjegyzés alapján. (tel.:50057)
 1. A mintákat vonalkóddal (fehér) kell ellátni, és a kéréshez rögzíteni a vonalkódszámot.

(Allergia kérés esetén csak az egyik csőre kell a vonalkódot ragasztani, a másik csövön a beteg adatai szerepeljenek, és a két csövet összefogva kérjük küldeni.)

A telefonos elérhetőség továbbra is 55291 marad.

A változással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak a mintaátvevő részlegünkhöz (54664-es mellék) vagy Kissné Sziráki Valéria vezető analitikushoz (56357-es mellék).

Debrecen, 2014. október 18.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója