Változás a Regionális Immunológiai Laboratóriumban végzett vizsgálatokban I.

A Regionális Immunológiai Laboratórium  közelmúltban zajlott integrációja  a  Laboratóriumi Medicina Intézetbe szükségessé tette a vizsgálati repertoár  átvizsgálását, racionalizálását, ami a párhuzamosan végzett vizsgálatok megszüntetésével, a kérőlapok átrendezésével jár.

Ezért 2014. július 02-tól a következő vizsgálatokat csak az LMI-benvégezzük és az LMI kérőlapjain rendelhetőek meg.

KIZKEMIA kérőlapon:
– totál protein (szérum, vizelet)
– albumin (szérum, vizelet)
– CRP
– rheumatoid faktor
– immunglobulinok (IgG, IgA, IgM),
– immunglobulin alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 – telefonon /55291/ előzetes megbeszélést igénylő vizsgálat)
– vizelet fehérje elektroforézis (szükség esetén immunfixáció, vizelet IgG, vizelet albumin)
– vizelet  β2-mikroglobulin
– vizelet IgG

KIZIMKEM kérőlapon:
– szérum fehérje elektroforézis, monoklonális sáv esetén immunfixáció
– Myeloma  profil
(totál protein, IgG, IgA, IgM, szérum fehérje elektroforézis, monoklonális sáv esetén immunfixáció, szabad kappa és lambda immunglobulin könnyűlánc, β2-mikroglobulin)
– szabad kappa és lambda immunglobulin könnyűlánc
(az Immunlabor által eddig végzett  totál kappa és lambda Ig könnyűlánc mérése megszűnik)
– β2-mikroglobulin

Az áthelyezett vizsgálatoknál a referencia tartományok esetén az LMI-ben eddig is alkalmazott értékeket adjuk meg.
A rheumatoid faktor vizsgálatot az eddigiektől kissé eltérő – érzékenyebb – módszerrel végezzük, ezért a betegek eredménye a korábbi eredménnyel csak korlátozottan vethető össze.

A szérum immunglobulin kérések az alábbiak szerint módosulnak:

1. Standard IgG/IgA/IgM – ezt a kérést javasoljuk, ha a beteg immunglobulin-szintjei várhatóan a referencia-tartományba esnek, illetve nincs szükség pontos értékre akkor sem, ha a standard mérési tartománynál (IgG: <3 g/L, IgA: <0,5 G/L; IgM: <0,25 g/L) alacsonyabbak

2. Szenzitív IgG/IgA/IgM – ezt a kérést már ismerten alacsony immunglobulin-szinttel rendelkező (immundeficiens) beteg követésére javasoljuk

3. Standard IgG/IgA/IgM + szenzitív IgG/IgA/IgM, ha a mért érték a standard mérési tartomány alatti – ezt a kérést azokban az esetekben javasoljuk, ha a beteg várható immunglobulin-szintje nem ismert, de Ig-hiány gyanúja fennáll, és emiatt nagyon alacsony érték esetén is szükség van pontos, számszerű adatra.

Az immunglobulin eredményekhez a korfüggő referencia tartományokat adjuk meg.

Mintaküldés:
A vizsgálatokra a mintákat bárkóddal ellátva a Laboratóriumi Medicina Intézetbe kell küldeni.
A véreket géles csőbe kérjük levenni, a vizelet mintákat pedig a már ismert Becton Dickinson-os (aranysárga kupakos, 5 ml-es, semmilyen adalékot nem tartalmazó) csőben kell küldeni.

A RIMM által végzett többi vizsgálat kérése és küldése egyenlőre változatlanul történik.

A változással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak a mintaátvevő részlegünkhöz (54664-es mellék) vagy Kissné Sziráki Valéria vezető analitikushoz (56357-es mellék).

Debrecen, 2014. június 23.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója