Direkt trombin inhibitor és direkt X-es faktor inhibitor gyógyszerek hatásának meghatározása

A Laboratóriumi Medicina Intézet 2014. július 02-tól bevezeti a direkt trombin inhibitor (DTI) és direkt X-es faktor inhibitor (DXI) gyógyszerek hatásának meghatározását.

A meghatározások jelentősége, indikációja

Az ún. új típusú oralis direkt véralvadási faktor gátló gyógyszerek (NOAC, vagy újabban DOAC) csoportjába tartozó két, hazánkban egyre kifejezettebben alkalmazott készítmény a direkt trombin inhibitor dabigatran (Pradaxa) és a direkt X-es faktor gátló rivaroxaban (Xarelto). E gyógyszereket elsősorban pitvarfibrillációban, csípő vagy térdízületi műtéteket követően primer thrombosis profilaxisként, vagy mély vénás thrombosist, pulmonalis emboliát követő szekunder profilaxisként alkalmazzák, amennyiben kontraindikáció nem áll fenn. Mindkét készítmény indikációtól és a beteg egyéb kondícióitól függően (pl. vesefunkció, életkor) többféle séma szerint adagolható. A készítmények hatásának folyamatos monitorozása elvileg nem indokolt, felmerülnek azonban olyan körülmények, melyek szükségessé tehetik a készítmények hatásának és a hatás mértékének kimutatását, mérését. A mérés indokolt a terápia során felmerülő vérzés, thrombosis kapcsán, sebészi beavatkozások előtt a terápia felfüggesztésekor, trombolízis előtt stroke-ban. Hasznos lehet továbbá a készítmény bevezetése után 1-2 héttel az antikoaguláns hatás megítélésére, egyéb gyógyszerek bevezetésekor, illetve extrém testsúlyú betegeknél.

Mintavétel időzítése, a meghatározások elve, terápiás tartományok

A LMI Hemosztázis részlege első lépésként a dabigatran és rivaroxaban meghatározásokat vezeti be, metodikailag azonban bármely más direkt trombin, illetve X-es faktor gátló készítmény mérése azonos módon történik, így egyéb, – ezen hatástani csoportba tartozó készítmények – meghatározására is mód nyílik a megfelelő kalibrátor beszerzését követően.
Mind dabigatran, mind rivaroxaban esetében a gyógyszerek bevételétől számítva 2-3 óra múlva várható a csúcskoncentráció kialakulása és dozírozási sémától függően 12 óra múlva (napi kétszeri gyógyszerbevétel esetén), vagy 24 óra múlva (napi egyszeri adagolás esetén) definiálható a völgykoncentráció. A dabigatran felezési ideje 12-17 h, a rivaroxabané 5-13 h.
A dabigatran hatásának mérését módosított trombin idő meghatározással végezzük (Hemoclot, Hyphen BioMed) ahol a vizsgálandó előhígított plazma minta normál poolozott plazmához történő hozzáadását és trombinnal történő aktiválását követően mérjük az alvadási időt. A dabigatran plazma koncentrációját ismert dabigatran koncentrációjú plazmasorozatra történő kalibrálás segítségével μg/L-ben fejezzük ki.
A rivaroxaban hatásának meghatározását módosított X-es faktor gátlási teszttel végezzük (Technocrom anti-Xa, Technoclone). A teszt lényege, hogy ismert mennyiségű aktív X-es faktort (FXa) és annak kromogén szubsztrátját hozzáadva a vizsgálandó előhígított plazmához, a FXa-t a beteg plazmájában lévő rivaroxaban koncentrációjával arányos mértékben gátolja. A rivaroxaban plazma koncentrációját ismert rivaroxaban koncentrációjú plazmasorozatra történő kalibrálás segítségével μg/L-ben fejezzük ki.
A terápiás tartományok az eltérő adagolási sémák és indikációk miatt nem egységesíthetők egyik készítmény esetében sem, e tekintetben utalunk a megfelelő alkalmazási előírásokra.

Vizsgálatkérés, mintatípus, eredményközlés

A direkt trombin és X-es faktor inhibitorok meghatározása a MEDSOL „KIZHEMOS” „Direkt trombin inhibitor meghatározása (DTI)” vagy „Direkt X-es faktor inhibitor meghatározása (DXI)” elnevezés kijelölésével kérhető. A vizsgálatkéréskor szükséges a készítmény pontos definiálása, a dozírozás és az utolsó adag bevétele és a mintavétel között eltelt idő megadása.
Minta: 1 cső Na-citráttal alvadásgátolt perifériás vér (kék kupakos csőben)
A mérések pontértéke: 2233 pont, eredményközlés kéthetente történik. Sürgős esetben konzultációt követően rövidebb idő alatt vállaljuk a mérések elvégzését.
A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljanak dr. Bereczky Zsuzsannához, telefon: 56670 vagy 55944.

Debrecen, 2014. június 23.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója