A D-vitamin meghatározásának új módszere

A D-vitamin meghatározás az eddigi kromatográfiás mérés helyett új immunkémiai módszerrel történik intézetünkben, mely a nemzetközi és hazai gyakorlatban a legelterjedtebb módszer. A meghatározáshoz natív mintát fogadunk, az eddigi EDTA-s minta helyett.

A nagy mintaszámon végzett vizsgálatok és a nemzetközi körkontrollok eredményei alapján megállapítható, hogy a D-vitamin értéke metodikafüggő eltéréseket mutat. Emiatt várhatóan több esetben a korábbiaknál alacsonyabb D vitamin értéket fogunk kapni. Amennyiben a D-vitamin vizsgálat utánkövetésre szolgál – annak ellenére, hogy az új módszer totál D-vitamin koncentrációt határoz meg – a mért érték a korábbi módszerrel mért 25-OH-D3-vitamin értékkel vetendő egybe.

A változtatással kapcsolatos kérdések esetén kérem keressék Dr. Bhattoa Harjit Pal adjunktus urat az 55640-es melléken, ill. a harjit@med.unideb.hu email címen.
Kérjük a fenti változásról tájékoztassa a klinika vizsgálatot kérő orvosait.

Irodalom:
Takács és mtsai. Második magyarországi konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Magyar Orvos, 2014, 1 szupplementum, 5-26.

Debrecen, 2014. június 23.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója